The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

http://www.dofe.cz/ Phone: +420 606 045 160 Email: info@dofe.cz


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program cílící na mladé lidi ve věku 14-24 let, který si klade za cíl rozvoj osobnosti a charakteru účastníků bez ohledu na sociální původ či fyzický stav. Posláním tohoto programu je v mladých lidech probouzet a posilovat kreativitu, odolnost a v neposlední řadě také sebedůvěru prostřednictvím čtyř vzájemně provázaných oblastí, kterými jsou rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Program Mezinárodní cena vévody z Edinburgu, zkráceně přezdíváno DofE, je program s bohatou historií, která začala v roce 1956 založením Princem Philipem, a doposud je podporovaný britskou královskou rodinou. Během doby fungování se do programu postupně zapojilo přes 140 zemí světa a ročně se ho zúčastní přes milion mladých lidí. V České republice se ho momentálně účastní na 3000 studentů, kteří na plnění svých cílů pracují prostřednictvím místních center, kterých je nyní v České republice více jak 170. Funkci těchto místních center plní mimo základní, střední a vysoké školy také instituce jako jsou dětské domovy či domovy dětí a mládeže a výchovné ústavy.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz