Dům tří přání

http://www.dumtriprani.cz/ tel.: 602 503 210 e-mail: info@dumtriprani.cz


Dům tří přání, z.ú. je organizace, která pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám. Naše služby nabízíme v pěti zařízeních, která nabízí podporu dětem i rodině v různém stupni ohrožení. Služby na sebe navazují, doplňují se. Jednáme vždy s ohledem na dítě a z jeho perspektivy. Naším cílem je pomoci rodině v náročné situaci tak, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině. Více o našich službách naleznete na webu www.dumtriprani.cz

Aktuální projekty