Dům tří přání


Děti, mládež, rodina

Podpora pobytové části pro ohrožené děti - Dům Přemysla Pittra

Naším cílem je nejen poskytovat útočiště ohroženému dítěti, ale poskytovat odbornou pomoc celé rodině tak, aby byla v co největší míře schopná vyřešit svoji krizovou situaci a dítě se mohlo vrátit zpět do rodinného prostředí, které pro něho bude bezpečné. Touto prací přispíváme ke snížení počtu dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách i k minimalizaci umístění dítěte do ústavní výchovy. V tomto projektu je podpora zaměřena na pobytovou část služby - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o možnost 24 hodinového pobytu pro děti v náročné životní situaci s možností pobytu až 3 měsíce. V tomto zařízení poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání krizové situace. Společně s dítětem hledáme vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

vybíráme od 28.8.2018
29 152 Kč

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu