Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.

http://www.spolecnost-e.cz/ tel.: +420 241 722 136 e-mail: info@spolecnost-e.cz


Společnost E je nezisková organizace založená roku 1990 rodiči a přáteli lidí s epilepsií. Je jedinou profesionální sociálně zaměřenou organizací v České republice, která přes 30 let podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, a to s celostátní působností, bez ohledu na věk a rozsah nemoci. Posláním Společnosti E je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Zaměřuje se na šíření informovanosti o této nemoci a životě s ní jak u uživatelů služby, tak u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Aktuální projekty

Ukončené projekty