Hudební informační středisko, o.p.s. (HIS)

http://www.musica.cz Phone: 257 312 422 Email: his@musica.cz


Informuje o českém hudebním životě a současné české hudební tvorbě na domácí i zahraniční úrovni.

Current projects