Hudební informační středisko, o.p.s. (HIS)

http://www.musica.cz tel.: 257 312 422 e-mail: his@musica.cz


Informuje o českém hudebním životě a současné české hudební tvorbě na domácí i zahraniční úrovni.

Aktuální projekty