Pražské matky

http://www.prazskematky.cz/ tel.: 775 065 435 e-mail: info@prazskematky.cz


Spolek Pražské matky, z. s. se zabývá problematikou dopravy v Praze, jejím vlivem na životní prostředí, lidské zdraví a veřejný prostor. Propagujeme chůzi jako přirozený způsob dopravy prospěšný lidem i městu. Zapojujeme veřejnost, včetně dětí, do zlepšování kvality veřejných prostranství.

Aktuální projekty