Pěšky městem, z. s.

http://www.peskymestem.cz/ tel.: 775 915 526 e-mail: info@peskymestem.cz


Hájíme chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Protože město žije tam, kde jsou chodci. Pomáháme zajišťovat bezpečné prostředí pro chodce a upravovat veřejná prostranství, aby lákala lidi k chození či zastavení. Do proměny města zapojujeme další lidi a spolky. Hlídáme kvalitu pražského ovzduší a podporujeme ozeleňování ulic.

Aktuální projekty