Zachraň jídlo, z.s.

http://zachranjidlo.cz/ Phone: 737 563 750 Email: info@zachranjidlo.cz


Hledáme způsoby, jak neplýtvat jídlem. Naše organizace Zachraň jídlo vznikla v roce 2013 s cílem snížit plýtvání jídlem, což je jedno z nejpalčivějších společenských a ekologických témat. Zvyšujeme povědomí díky kampaním, workshopům a happeningům. Také díky nám mají supermarkety povinnost darovat neprodané potraviny, jídelny znají pravidla pro darování přebytečného vařeného jídla a stovky tun potravin bylo zachráněno. Prosadili jsme totiž prodej křivé zeleniny a rozjeli paběrkování pro potravinové banky. Zavedli jsme praxi darování nadbytečných obědů z jídelen blízkým charitám a naše úsilí tím nekončí....

Current projects

Ukončené projekty