Red Ribbon, z. s.

http://www.redribbon.cz Phone: +420 737 358 551 Email: redribbon@email.cz


Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boj proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob. Osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy. Kooperace s jinými subjekty. Aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS. Soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně. Organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku. Pořádání veřejných sbírek.

Current projects