Alzheimer nadační fond

http://www.alzheimernf.cz tel.: 777 003 983 e-mail: sekretariat@alzheimernf.cz


Podporujeme odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je, aby v České republice byl dostatek kvalitních profesionálů - lékařů, pečovatelů, vědců, kteří by se problematice Alzheimerovy choroby věnovali. Podporujeme výzkum a vzdělávání, založili jsme stipendijní program pro mladé lékaře, organizujeme semináře, vyhlašujeme soutěže o aktivní účast na odborných konferencích, podílíme se na vydávání odborných publikací. Nedoufejte v zázračný lék, pomozte nám ho najít! Podpořte výzkum Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Získané prostředky pomůžou zlepšit kvalitu péče o pacienty i podmínky, za kterých je poskytována. Děkujeme!

Aktuální projekty

Ukončené projekty