Alzheimer nadační fond


Osvěta a poskytování informací Zdraví

ALZHEIMER POINT - poradna pro pečující

• Jak komunikovat s člověkem s demencí? • O jaké dávky sociální péče mohu požádat? • Jak vybrat vhodnou zdravotní a sociální službu? Kam se obrátit? Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví naše poradkyně v rámci konzultace. Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.

vybíráme od 2.8.2018

ALZHEIMER POINT

42 801 Kč

přispělo

37 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Víme, jak náročné je pečovat o člověka s demencí a ještě složitější je to v současné době,
kdy probíhá epidemie COVID -19, proto poradna funguje a konzultace probíhají telefonicky, případně i formou videohovoru.

Chápeme, že i přes sebevětší snahu může být péče vyčerpávající. A to jak pro pečující rodinu, tak i pro samotného pacienta, který si často svůj stav uvědomuje a o to víc je pro něj znepokojující. Mezi nejčastější stesky pečujících patří otázky týkající se komunikace s nemocným, problematického chování, zachování důstojnosti a mnoho dalších, 
Velmi stresující je ale i situace, kdy je náš blízký v nemocnici či v jiném zařízení, ale my ho nemůžeme kvůli epidemii navštěvovat a nevíme, zda je o něj dostatečně pečováno. Tyto a další otázky s klienty poradny konzultuje naše zkušená poradkyně.

Poradna ALZHEIMER POINT je přímo navázána na Kognitivní centrum
při Fakultní nemocnici v Motole a Neurologickou kliniku 3. LF UK a TN.
Pacienti i pečující rodiny si mohou zároveň s objednáním k lékaři domluvit termín bezplatné konzultace v poradně.
Samozřejmě je možné se do poradny objednat i přímo, mail: alzheimerpoint@gmail.com,
tel. 737 808 596.

Díky Vaší podpoře může být život našich pacientů i jejich rodin kvalitnější. Děkujeme!Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jak jsem někde četl - protože věřím, že vaše práce má smysl

Dárce
6 000 Kč