Hnutí Brontosaurus

https://www.brontosaurus.cz/ tel.: 734 239 731 e-mail: adopce@brontosaurus.cz


Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojuje smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Pomáhá mladým lidem, aby nalézali sami sebe prostřednictvím dobrovolnictví doma i v zahraničí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty