Hnutí Brontosaurus

https://www.brontosaurus.cz/ Phone: 734 239 731 Email: adopce@brontosaurus.cz


Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojuje smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Pomáhá mladým lidem, aby nalézali sami sebe prostřednictvím dobrovolnictví doma i v zahraničí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz