Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.

http://www.dropin.cz/ tel.: 221 222 124 e-mail: stredisko@dropin.cz


Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele (Terénní program, Nízkoprahové středisko), služby stabilizační (Centrum metadonové substituce, Centrum pro rodinu, Adiktologické centrum) a služba doléčovací (Centrum následné péče). Stavíme na pevných základech dlouhodobě působící organizace. Klíčová je pro nás filosofie respektu k uživatelům a vnímavost k jejich potřebám. Vážíme si možnosti doprovázet a ctíme zvolené životní směřování.

Ukončené projekty