RATOLEST BRNO, z.s.

http://www.ratolest.cz tel.: 731 500 050 e-mail: andrej.bona@ratolest.cz


Ratolest Brno je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Aktuální projekty