Nadace Forum 2000

http://www.forum2000.cz Phone: +420 224 310 991 Email: secretariat@forum2000.cz


Naplňujeme odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz