Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

http://www.motylek.org tel.: 777 964 764


Sdružení na pomoc dětem s handicapy, které provozuje Komunitní centrum Motýlek, poskytuje odborné sociální služby dětem a rodinám se širokým spektrem specifických potřeb. Centrum denních služeb navštěvují děti se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů. Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - jejím úkolem je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Aktuální projekty