Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

http://www.motylek.org Phone: 777 964 764


Sdružení na pomoc dětem s handicapy provozuje Komunitní centrum Motýlek a poskytuje odborné sociální služby dětem a rodinám se širokým spektrem specifických potřeb. * Centrum denních služeb navštěvují klienti od 5 do 23 let se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.). Učí se dovednostem a návykům potřebným k běžnému způsobu života. * Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností. * Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičům, rozvoje dovedností dětí i vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky. * Chata Lužanka - provoz na principu sociálního podnikání. Ubytujete se zde za férovou cenu a také díky Vám budou její služby dostupné i pro rodiny pečující o děti se zdravotním znevýhodněním.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz