Česká ženská lobby

http://czlobby.cz/ tel.: 734 653 454 e-mail: info@czlobby.cz


Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Spojuje 37 proženských organizací. Ovlivňuje zákony tak, aby se ženám žilo lépe. Prosazuje rovnost žen a mužů. Posiluje postavení znevýhodněných skupin žen. Upozorňuje na problémy žen a nabízíme jejich řešení. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Úspěchy České ženské lobby Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou. Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Zasazení se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona). Spoluúčast na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT. Monitorování naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkování na zasedání OSN.

Aktuální projekty