Česká ženská lobby

http://czlobby.cz/ tel.: 734 653 454 e-mail: info@czlobby.cz


Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Spojuje 37 proženských organizací. Ovlivňuje zákony tak, aby se ženám žilo lépe. Prosazuje rovnost žen a mužů. Posiluje postavení znevýhodněných skupin žen. Upozorňuje na problémy žen a nabízíme jejich řešení. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Úspěchy České ženské lobby: Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou. Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Zasazení se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona). Spoluúčast na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT. Monitorování naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkování na zasedání OSN.

Aktuální projekty

Ukončené projekty