CZ / EN

Česká ženská lobby


Sociálně znevýhodněné skupiny Lidská práva

Zlepšeme postavení žen ve společnosti

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Naším cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Spojujeme 37 českých proženských organizací.

Podpořte nás

Hájíme práva žen
11 743 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

V rámci České ženské lobby fungují čtyři pracovní skupiny. Každá z nich se věnuje určitým problémům, se kterými se ženy v Česku potýkají.
Proti násilí na ženách
Ženy a ekonomika
Genderově citlivé vzdělávání
Porodnictví
Můžete podpořit Českou ženskou lobby, či jakoukoliv pracovní skupinu.
Svým darem přispějete k ovlivňování zákonů tak, aby se ženám žilo lépe, k prosazování rovnosti žen a mužů, k posilování postavení znevýhodněných skupin žen, k upozorňování na problémy žen a k nabídce jejich řešení.

Více o nás a naší práci najdete na našich stránkách.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

In memory and honour of Zdenka who was a strong and passionate champion for human rights and equality. May she rest in peace and her legacy live on.
Alka Mistry

Alka Mistry
25 €

Thank you very much <3

Česká ženská lobby