Česká ženská lobby


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Zlepšeme postavení žen ve společnosti

Česká ženská lobby (ČŽL) je síť 37 organizací, která hájí práva žen v České republice. Cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti.

Podpořte nás

Hájíme práva žen
23 827 Kč

přispělo

18 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Svým darem podpoříte naši činnost zaměřenou na to, aby se ženám v Česku žilo lépe. Prosazujeme rovnost žen a mužů a chceme posílit znevýhodněné skupiny žen. Upozorňujeme na problémy, kterým ženy v ČR čelí, a nabízíme jejich řešení. Prosazujeme zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

  • Spojujeme 37 proženských organizací.
  • Prosazujeme rovnost žen a mužů.
  • Posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen.
  • Upozorňujeme na problémy žen a nabízíme jejich řešení.

Podpořte nás, pokud i vy chcete prosazovat rovnost žen a mužů.

Propojujeme široké spektrum členských organizací, a díky tomu se věnujeme mnoha tématům. Zabýváme se například nerovným postavením žen na trhu práce a aktuální ekonomickou situací žen ohrožených chudobou v souvislosti s energetickou krizí. Věnujeme se intenzivně tématu násilí na ženách - dlouhodobě usilujeme o přijetí Úmluvy proti násilí. Požadujeme humanizaci českého porodnictví,  protože ženy mají mít možnost rozhodovat o okolnostech svého porodu. Zároveň spolupracujeme s dalšími nevládními organizaci na posilování občanské společnosti a demokracie.

Více o nás a naší práci najdete na našich stránkách.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

😍 nemám sama co dat tak aspoň neco

Jenifer Nečesalova

Děkujeme Vám :)

Česká ženská lobby

Podporují je a ať je všechno lepší ☺🥰

Lucinka.cicinka

Děkujeme Vám :)

Česká ženská lobby

In memory and honour of Zdenka who was a strong and passionate champion for human rights and equality. May she rest in peace and her legacy live on.
Alka Mistry

Alka Mistry
25 €

Thank you very much <3

Česká ženská lobby