Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

http://www.vdv.cz Phone: 224 216 883 Email: vdv@vdv.cz


Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Current projects

Ukončené projekty