Centrum pro informovanou společnost z.s.

https://www.informedsociety.cz/ e-mail: info@informedsociety.cz


Centrum pro informovanou společnost (CIS) je nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou. Naší vizí je odolná a sebevědomá demokratická společnost, která nepodléhá autoritářským tendencím, hájí lidská práva a právní stát a nikoho nediskriminuje.

Aktuální projekty