In IUSTITIA, o.p.s.

https://in-ius.cz/ e-mail: in-ius@in-ius.cz


Nezisková organizace In IUSTITIA se jako jediná v Česku komplexně zabývá předsudečným násilím, konkrétně jeho prevencí a pomocí lidem, kteří jej zažili. Napadeným osobám nabízí zdarma sociální a právní poradenství a právní zastoupení v celé ČR. Dále realizuje vzdělávací kurzy pro skupiny ohrožené předsudečným násilím nebo pro odborníky a odbornice, kteří s ohroženými skupinami přicházejí do kontaktu. In IUSTITIA se zabývá také výzkumem a monitoruje předsudečné násilí v českém prostředí. Disponuje nejucelenějším přehledem informací o předsudečném násilí, a to i ve srovnání se zahraničím.

Aktuální projekty

Ukončené projekty