In IUSTITIA, o.p.s.


Legislativa a právní pomoc Lidé s postižením

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Proto se dlouhodobě snažíme o narovnání práv všech skupin lidí, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím (hate crime) – tedy takovým násilím, které je pácháno kvůli předsudkům pachatele vůči napadenému. Může se jednat například o předsudky vůči národnosti či etnicitě, náboženskému přesvědčení, politickému přesvědčení, zdravotnímu postižení, sexuální orientaci nebo pohlavní identitě. Ne všichni napadení ale mají stejný přístup k pomoci a spravedlnosti. Usilujeme o změnu a bojujeme za rovnoprávnost všech lidí, bez ohledu na jejich jinakosti. Pojďte do toho s námi.

vybíráme od 4.10.2023

Podpořte nás

Děkujeme, že nám chcete pomoci. Díky vašemu daru se budeme moci posunout o krok dál na cestě ke společnosti, kde předsudky nemají své místo.
6 655 Kč

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
In IUSTITIA bojuje za lidská práva už od roku 2009. Je jedinou českou organizací, která se problematikou předsudečného násilí komplexně zabývá. Bez její činnosti by oběti násilí z předsudků v Česku zůstávaly úplně opomenuty. Předsudečné násilí je přitom zvlášť závažné, protože ohrožuje základní hodnoty demokratické společnosti.

Svým darem přispějete k šíření povědomí o problému předsudečného násilí, umožníte nám setkávat se s ohroženými skupinami a diskutovat jejich potřeby, jednat s politiky a političkami a podnikat další aktivity, které postupně povedou ke zlepšení postavení obětí předsudečného násilí v naší společnosti. Podpoříte také monitoring předsudečného násilí v Česku, který je jedinečným východiskem pro systémové i legislativní změny.

V uplynulých dvou letech se nám podařilo:
  • Uzavřít dohodu s PČR o vzájemné spolupráci v oblasti pomoci obětem předsudečného násilí
  • Uskutečnit kvantitativní a kvalitativní výzkum zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím
  • Iniciovat vznik Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím, které podepsalo 36 organizací
  • Uspořádat konferenci Společně proti nenávisti, kde jsme téma předsudečného násilí řešili se zástupci politické scény i odborné veřejnosti
  • Připravit kampaň Chyba v zákoně, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu obětí předsudečného násilí
  • Prezentovat naše unikátní data o předsudečném násilí na mezinárodních konferencích

Naše cesta ke změně k lepšímu by se neobešla bez Vaší pomoci. Srdečně Vám za ni děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děláte skvělou práci, jen tak dál ❤️

Veronika Feiková
300 Kč

Děkuji, že se snažíte napravit zákon a chránit tak menšiny.

Vlada Dudák

Děkuji za vše, co děláte!

N.
1 000 Kč