M.arter, z.ú.

http://www.marter.cz tel.: 776 497 559 e-mail: marter@marter.cz


Jsme M.arter. Rozvíjíme potenciál žen a mužů na rodičovské dovolené a dáváme stopku stereotypům panujícím ve společnosti. Věříme, že svět se stane lepším místem, když bude možné skloubit rodinu s kariérou. Proto se věnujeme vzdělávání a rekvalifikaci rodičů na i po rodičovské dovolené, službám pro zaměstnavatele v oblasti diverzity, inkluze a prorodinné firemní politiky, i osvětovým aktivitám a legislativním změnám. Všechny aktivity organizace směřují k tomu, aby se pro rodiče malých dětí vyrovnaly podmínky na trhu práce i ve společnosti, které jsou v ČR nejhorší v EU. Jednou z priorit pro letošní rok se pro nás stala kritická situace samoživitelů, pro které organizujeme speciální kariérní programy, abychom je na trhu práce posunuli na startovací čáru.

Aktuální projekty