M.arter, z.ú.

http://www.marter.cz Phone: 776 497 559 Email: marter@marter.cz


Jsme M.arter. Rozvíjíme potenciál žen a mužů na rodičovské dovolené a dáváme stopku stereotypům panujícím ve společnosti. Věříme, že svět se stane lepším místem, když bude možné skloubit rodinu s kariérou. Proto se věnujeme vzdělávání a rekvalifikaci rodičů na i po rodičovské dovolené, službám pro zaměstnavatele v oblasti diverzity, inkluze a prorodinné firemní politiky, i osvětovým aktivitám a legislativním změnám. Všechny aktivity organizace směřují k tomu, aby se pro rodiče malých dětí vyrovnaly podmínky na trhu práce i ve společnosti, které jsou v ČR nejhorší v EU. Jednou z priorit pro letošní rok se pro nás stala kritická situace samoživitelů, pro které organizujeme speciální kariérní programy, abychom je na trhu práce posunuli na startovací čáru.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz