M.arter, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

Restart pro mámy samoživitelky

Pomozte s námi single matkám najít (lepší) práci. Dejte samoživitelkám a jejich dětem šanci na lepší život. Pomáháme mámám samoživitelkám postavit se na pracovním trhuna startovní čáru a najít si takovou práci, ve které skloubí péči o dítě a domácnost. Účastnice našeho programu nechtějí být odkázané na jednorázovou pomoc a dary, ale chtějí být především schopné postarat se o svou rodinu.

vybíráme od 11.5.2023

Dejte samoživitelkám šanci na restart.

1 800 Kč
vybráno 1 % z 300 000 Kč

zbývá

206 dní

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Matky s malými dětmi jsou na trhu práce v České republice často opomíjenou, přitom velmi cennou pracovní silou. Jejich postavení se na trhu práce se v průběhu let zlepšuje, nicméně stále čelí několika výzvám, například:
  • stereotyp, že mateřství může být překážkou produktivity a pracovního nasazení,
  • malá šance na získání částečného úvazku - v roce 2021 bylo v ČR nabízeno pouze 6,1 % částečných úvazků (evropský průměr činí 32 %),
  • nízké finanční ohodnocení ve srovnání s muži ( aktuální průměrný pay gap mužů a žen v ČR činí 15 %), 
  • nedostatek finančně dostupného hlídání dětí.
Tyto faktory mají za následek snižující se sebevědomí a schopnost prosadit se na trhu práce. Paradoxně jsou to často vzdělané ženy s dlouhou pracovní zkušeností, které mají na pracovním trhu hodně co nabídnout. 
Specifickou skupinou matek jsou ženy samoživitelky, kterých je v České republice více než 200 tisíc. Musí zvládnout všechny náročné úkoly spojené s péčí o děti samy, zatímco se snaží najít a udržet si práci, která jim zajistí dostatečný příjem. Mají-li samoživitelky omezené pracovní možnosti, rapidně se snižuje finanční stabilita a klesá kvalita života celé rodiny. Zatímco cesta dolů může být rychlá, cesta zpět je mnohem těžší. Tato skupina žen patří ke skupině obyvatel nejvíce ohrožených chudobou, a to dlouhodobě a právě na ty je zacílen náš projekt.

Neposkytujeme finanční pomoc, ale pomáháme samoživitelkám tím, že prostřednictvím seberozvojového programu je stavíme zpět na startovní čáru pracovního trhu. 
Jedná se o prověřený a systematický program, postavený na švýcarské metodě mapování kompetencí. Nabízí individuální analýzu jejich silných osobnostních stránek, následný mentoring i konzultace. Součástí je také příprava na pohovor nanečisto se zkušeným personalistou, od kterého účastnice získají cennou zpětnou vazbu. Program umožňuje účastnicím připravit si efektivně přirozenou profesní sebeprezentaci, která obstojí v konkurenci na pracovním trhu. Chtějí-li se postavit na vlastní nohy, pomůžeme jim najít odvahu rozjet vlastní projekt v oblasti, kde mohou využít své zkušenosti a znalosti. 

Tento program nabízíme od roku 2022 a během této doby jsme pomohli k lepšímu životu 32 ženám. Dobré výsledky přesvědčily Úřad vlády ČR, který letos program podpořil 70% rozpočtu. I přes finanční dotaci je pro mnoho samoživitelek program nedostupný, proto se obracíme na vás se žádostí o podporu prostřednictvím finančního příspěvku, aby je i další single mámy mohly mít program zdarma.

Každý váš příspěvek přiblíží mámy samoživitelky, které se chtějí (lépe) uplatnit na trhu práce, k lepšímu životu, který si přejí nejen pro sebe, ale především pro své děti. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jste skvělé mámy, děláte pro své děti víc, než si myslíte!

Gabriela Kašparová
200 Kč

Maminky, jste nejlepší a nejsilnější!❤️

Nikola Krajíčková
200 Kč

Držím palce všem mámám, které jsou na uživení a výchovu dětí samy.

Dárce
300 Kč