M.arter, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

Restart pro mámy samoživitelky

Pomozte s námi single matkám najít (lepší) práci. Dejte samoživitelkám a jejich dětem šanci na lepší život. Pomáháme mámám samoživitelkám postavit se na pracovním trhuna startovní čáru a najít si takovou práci, ve které skloubí péči o dítě a domácnost. Účastnice našeho programu nechtějí být odkázané na jednorázovou pomoc a dary, ale chtějí být především schopné postarat se o svou rodinu.

vybíráme od 11.5.2023

Dejte samoživitelkám šanci na restart.

6 350 Kč
vybráno 2 % z 300 000 Kč

přispělo

15 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Matky s malými dětmi jsou na trhu práce v České republice často opomíjenou, přitom velmi cennou pracovní silou. Jejich postavení se na trhu práce se v průběhu let zlepšuje, nicméně stále čelí několika výzvám, například:
  • stereotyp, že mateřství může být překážkou produktivity a pracovního nasazení,
  • malá šance na získání částečného úvazku - v roce 2021 bylo v ČR nabízeno pouze 6,1 % částečných úvazků (evropský průměr činí 32 %),
  • nízké finanční ohodnocení ve srovnání s muži ( aktuální průměrný pay gap mužů a žen v ČR činí 15 %), 
  • nedostatek finančně dostupného hlídání dětí.
Tyto faktory mají za následek snižující se sebevědomí a schopnost prosadit se na trhu práce. Paradoxně jsou to často vzdělané ženy s dlouhou pracovní zkušeností, které mají na pracovním trhu hodně co nabídnout. 
Specifickou skupinou matek jsou ženy samoživitelky, kterých je v České republice více než 200 tisíc. Musí zvládnout všechny náročné úkoly spojené s péčí o děti samy, zatímco se snaží najít a udržet si práci, která jim zajistí dostatečný příjem. Mají-li samoživitelky omezené pracovní možnosti, rapidně se snižuje finanční stabilita a klesá kvalita života celé rodiny. Zatímco cesta dolů může být rychlá, cesta zpět je mnohem těžší. Tato skupina žen patří ke skupině obyvatel nejvíce ohrožených chudobou, a to dlouhodobě a právě na ty je zacílen náš projekt.

Neposkytujeme finanční pomoc, ale pomáháme samoživitelkám tím, že prostřednictvím seberozvojového programu je stavíme zpět na startovní čáru pracovního trhu. 
Jedná se o prověřený a systematický program, postavený na švýcarské metodě mapování kompetencí. Nabízí individuální analýzu jejich silných osobnostních stránek, následný mentoring i konzultace. Součástí je také příprava na pohovor nanečisto se zkušeným personalistou, od kterého účastnice získají cennou zpětnou vazbu. Program umožňuje účastnicím připravit si efektivně přirozenou profesní sebeprezentaci, která obstojí v konkurenci na pracovním trhu. Chtějí-li se postavit na vlastní nohy, pomůžeme jim najít odvahu rozjet vlastní projekt v oblasti, kde mohou využít své zkušenosti a znalosti. 

Tento program nabízíme od roku 2022 a během této doby jsme pomohli k lepšímu životu 32 ženám. Dobré výsledky přesvědčily Úřad vlády ČR, který letos program podpořil 70% rozpočtu. I přes finanční dotaci je pro mnoho samoživitelek program nedostupný, proto se obracíme na vás se žádostí o podporu prostřednictvím finančního příspěvku, aby je i další single mámy mohly mít program zdarma.

Každý váš příspěvek přiblíží mámy samoživitelky, které se chtějí (lépe) uplatnit na trhu práce, k lepšímu životu, který si přejí nejen pro sebe, ale především pro své děti. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jednou z účastnit programu byla i Petra, která se s námi také podělila o své dojmy. 

Petra se do programu přihlásila, protože už dlouho cítí, že přešlapuje na jednom místě a od účasti v programu si slibovala zejména to, že se ji podaří svůj profesní život zase trochu rozpohybovat. 

“Od programu jsem očekávala, že potkám nové, zajímavé, inspirativní lidi, dozvím se, jak to v současné době vypadá na trhu práce, a že dostanu zpětnou vazbu na to, jaké mám možnosti ohledně svého uplatnění na trhu práce.” 

A její dojmy? “Velmi pozitivní. Velmi detailně nás Petra provází právě tou podstatnou částí, tedy jak se správně prezentovat, nepodhodnocovat se a jak na sebe mezi ostatními kandidáty co nejlépe upozornit.”

Jako skvělé považuje zejména možnost projít si opravdovým pohovorem, na který se dokázala připravit díky lektorskému vedení Petry Drahoňovské. 

“Pohovor byl velmi příjemný. Vedla ho Jana, na které bylo vidět, že je opravdu profík ve svém oboru. Prošly jsme každou mou pozici, kterou mám za sebou s důkladným probráním toho, co jsem si z daného místa odnesla, kam mě to posunulo, co konkrétně jsem kde udělala dobře a jiné.”, svěřila se nám účastnice Petra. A velice si cení i toho, že dostala zpětnou vazbu ke svému projevu ihned, po každé konkrétní pasáži. “Byla jsem překvapená, do jaké konkrétnosti a detailu je možné jít a že si rozhodně dané detaily budu muset ještě projít a doladit, abych byla lépe připravená a tím i více sebejistá do dalších pohovorů.”

Program pro samoživitelky je možné dále nabízet ženám jen díky vám! Děkujeme za Vaši podporu, která dává šanci na restart i dalším ženám! 

Máme za sebou první běh intenzivního online programu pro sólo mámy. Program byl pořádaný organizací M.arter za podpory Úřadu vlády České republiky. Zúčastnilo se ho 10 odvážných maminek samoživitelek, které se vydaly na cestu profesní změny. 

Během dvouměsíčního programu měly naše účastnice příležitost pracovat na svém osobním a kariérním rozvoji. Programem je provázela lektorka Petra Drahoňovská, vícenásobná držitelka Národní ceny kariérového poradenství, která jim poskytovala cenné rady a nástroje pro jejich profesní růst.

Mezi účastnicemi byla také naše absolventka Markéta, která sama říká: "Určitě se do programu přihlaste, nemáte co ztratit, můžete jen získat. Během mateřské mi skončila smlouva, a tak budu začínat s hledáním místa úplně od začátku. Celkově program předčil mé očekávání! Super byla i možnost vyzkoušet si pohovor nanečisto. Program mi dal pocit připravenosti vrátit se zpět do pracovního procesu."

Markéta je úžasnou maminkou na rodičovské dovolené a do programu vstoupila s vizí profesní změny. Má bohaté zkušenosti v administrativním oboru a zároveň ji velmi baví fotografování. Svému koníčku se chce i nadále aktivně věnovat a tak zvažuje kombinaci práce jako virtuální asistentka a fotografka. Má silnou touhu začít podnikat na vlastní pěst a mít tak možnost si svůj čas organizovat dle svých představ. 

V rámci programu se Markéta dozvěděla jak momentálně funguje pracovní trh a jak se na něm uchytit. Vyzkoušela si pohovor nanečisto a díky konkrétním tipům lektorky si vytvořila profesionální životopis a portfólio. Dostalo se jí radám a podpory, jak se postavit na vlastní nohy a začít podnikat. 

Na Markétu jsme nesmírně pyšné a přejeme jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Kdo je Petra Drahoňovská - lektorka kurzů pro matky samoživitelky
Životním kredem Petry je pomáhat lidem na jejich profesních křižovatkách v době, kdy váhají se svým dalším profesním směřováním a nebo se chystají změnit zaměstnání. Vede je k jejich správnému rozhodnutí.
Za svoji práci byla 4x oceněna Národní cenou kariérového poradenství jako jednotlivec a 3x jako metodik různých týmů vč. nastavení kariérového programu Digitální akademie Czechitas. Je spoluautorkou národního standardu profese Kariérový poradce. 
V M.arter vede 2 programy s cílem pomoci matkám samoživitelkám objevit jejich silné stránky, vylepšit si obsahově profesní životopis a zažít i pohovor nanečisto. 

Co Tě přivedlo na myšlenku stát se kariérovou poradkyní?

Vzdělávání dospělých se věnuji celý svůj profesní život. Je to dynamický obor. Pracovní trh se neustále vyvíjí, mění se požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců. Hodně se toho změnilo po covidu. Časem jsem dospěla k názoru, že dávat lidem podporu v oblasti kariérového poradenství je smysluplná práce. 

Obecně mě baví, že moje práce má reálný dopad. To, že se M.arter věnuje mimo jiné i samoživitelům, tak to je velký přínos pro společnost. Cílená podpora má smysl. A samoživitelé to obecně nemají v životě jednoduché. Vychovávat dítě/děti sám/sama je náročné fyzicky, psychicky, časově, finančně.

Jsi žena činu, podnikatelka, s původním backroundem ve vzdělávání dospělých. Čím Tě M.arter natolik oslovil, že jsi se rozhodla pro spolupráci cílenou na samoživitele?

Vzpomínám, že jsem aktivitu M.arter postřehla v online prostoru. Zaujalo mne, že cílí na vzdělávání, vzdělávání žen, matek a že mají i program pro matky / rodiče samoživitele. Je super, že se někdo věnuje problematice návratu žen po mateřské – rodičovské zpět do pracovního procesu.

Navíc M.arter si jde udržitelnou cestou někde mezi neziskem a businessem, a právě to je mému smýšlení blízké. Během covidu slovo dalo slovo a s Andreou Bohačíkovou, zakladatelkou Marter jsme se dohodly, že zkusíme experimentálně spustit online kariérový program. Spolupracujeme tedy společně od roku 2020.

Už dřív jsem dělala prezenční program pro samoživitele, díky online konceptu se zrodila myšlenka i příležitost oslovit solo rodiče napříč republikou.

Jak jsi správně uvedla, M.arter je neziskovka, která cílí na rodiče malých dětí a pomáhá jim s návratem do pracovního procesu. Máš tedy osobní zkušenost, která Tě motivuje pomáhat právě této cílové skupině?

Podpořit rodiče samoživitele nebyl v mé kariéře původně vědomý cíl. Prostě to tak vzešlo. Začínala jsem v programech pro samoživitele od organizace Spiralis, později Women for Women a nyní pokračuji v této lince v Marter. S postupem let velmi ráda s touto cílovkou pracuji.  Zaslouží si takový typ podpory, protože to jednoduché nemají.

Výchova dětí obecně je náročná psychicky, časově, finančně a pokud je na to rodič sám, nemá moc prostoru pro sebe. A já jsem ráda, že pro ně mohu v rámci našeho kariérového programu tvořit alespoň malý časoprostor, kde mohou přepnout chvíli pozornost od dětí sami k sobě. Což je pro tuto skupinu často luxus, který by si jinak dovolit nemohli.

Věřím, že podpořit solo rodiče znamená zároveň podpořit i jejich děti. Nejen protože, “máma bude mít lepší práci,” ale protože dítě vidí, vnímá, jak na sobě rodič pracuje, učí se, cení si sám sebe. A to je přeci skvělý vzor, který dětem do budoucna i takto nepřímo dáváme.

Nebudu lhát, když přiznám, že mne pak těší a hřeje u srdce, když si s odstupem času čtu od svých klientů milé zprávy, co a jak je z našeho setkávání posunulo a pozitivně ovlivnilo.

Co Tě zaujalo na projektu Změna startovní čáry pro samoživitelky za podpory Úřadu vlády ČR? V čem se, podle Tebe, tento program liší od běžného koučování?

Projekt Změna startovní čáry pro samoživitelky je koncipován jako workshop s prostorem pro individuální zpětnou vazbu a sdílení. Navíc každé setkání obsahuje jak informační část, tak koučovací. I proto je důležité mít malou skupinku do 10 účastníků, ale především účastníky motivované k akci a sdílení. A to naštěstí samoživitelky, které se do programu hlásí, jsou.

Setkání probíhají v týdenním intervalu. Účastníci dostávají do dalšího týdne ke zpracování úkoly. Vytvářejí si svůj skutečný strukturovaný životopis, na něm aplikujeme témata, která jsme probírali. Většinou pak jedeme rytmus: sdílení úkolu, nové téma (teorie + praktické cvičení) a věnování se pokroku v sestavování životopisu u jednotlivých účastníků.

Matky samoživitelky bojují na trhu práce s nerovnými podmínkami, přitom jen chtějí vlastními silami zabezpečit svou rodinu. S Vaší podporu jim v tom dokážeme pomoct. Díky, že jim s námi dáváte šanci na restart! 

Celý rozhovor najdete zde.

Založení projektu

M.arter pomáháte důležitému tématu. Ať se Vám daří 🙂
Zdravíme ze SOLEA 💙

Dárce
1 250 Kč

Jste skvělé mámy, děláte pro své děti víc, než si myslíte!

Gabriela Kašparová
200 Kč

Maminky, jste nejlepší a nejsilnější!❤️

Nikola Krajíčková
200 Kč

Držím palce všem mámám, které jsou na uživení a výchovu dětí samy.

Dárce
300 Kč