Vita melior

https://vitamelior.cz/language/cs/uvod/ tel.: 606 961 007 e-mail: info@vitamelior.cz


Vita melior z. s. je nezisková organizace, která si předsevzala pomáhat lidem se zlepšováním kvality jejích životů. Náš cíl je proto ukotvený i v samotném názvu organizace. Jak zlepšovat kvalitu života je otázka, která stála u zrodu naši organizace. Nakonec, po dlouhých diskuzích jsme se přiklonili k podpoře a pomoci ve smyslu využití bio-psycho-sociálně-spirituálního přístupu k člověku. Všichni členové spolku jsou si vědomí náročnosti takto postaveného úkolu. Náš veřejný závazek naplňujeme v dílčích oblastech pomoci, a to hlavně vůči jednotlivcům, kteří nemají na růžích ustláno. Není tajemstvím, že změny k lepšímu většinou nelze dělat rychle. Oponent může sice namítat slovy o rychlosti pomoci, jako té jediné, pravé a účinné. Ano, první pomoc, podaná ruka v akutní krizi nebo problému, pomáhá právě rychlostí a odborností. Problém ale většinou nebývá vyřešený ve své podstatě, jedná se o první pomoc, po které často vzniká otázka, jak dál. A tehdy je velmi důležité pomoct najít jak cestu, tak i směr, kudy život zlepšit. Cest k lepšímu životu vždy vede více. Žít obtížně svůj život klade nemalé nároky. Při tom je důležité pochopení sebe sama, pochopení svého okolí, a v tomto kontextu nastoupit hledání cest. Pak je možné nalezení té správné cesty k lepšímu životu. Zde je ale jedna z hlavních podmínek úspěšné spolupráce. Člověk musí být ochoten hledat a my jsme připraveni mu v tom pomáhat.

Aktuální projekty

Ukončené projekty