Vita melior


Pomoc Ukrajině Jiné

Podpora organizace Vita melior, z.s.

Pokud se vám líbí rozvíjející se činnost naší organizace, máte jedinečnou možnost podpořit naší práci i mimo tematicky zaměřené kampaně. Institucionální podpora přináší možnost rozvoje programů a projektů. Náš veřejný závazek naplňujeme v dílčích oblastech pomoci, a to hlavně vůči jednotlivcům, kteří nemají na růžích ustláno. Není tajemstvím, že změny k lepšímu většinou nelze dělat rychle. Prostřednictvím Vašich darů, přispíváte k rozvoji Vita melior z. s. Vaše příspěvky využijeme převážně pro rozvoj organizace, přípravu nových projektů. Doplnění mezd zaměstnanců, které nejsou pokryté z projektů. Děkujeme Vám za podporu. Víte o tom, že můžete přispívat i menší částkou, ale pravidelně? Jen spolu to zvládneme!

vybíráme od 6.8.2023

Podpora organizace Vita melior, z.s.

2 505 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Podpora rodin, které pečuji o své blízké pokračuje z dovezeného materiálu i v září 2023.

Více o nás, našich záměrech a plánech je k přečtení v dalším textu.

Pokud se vám líbí rozvíjející se činnost naší organizace, máte jedinečnou možnost podpořit naší práci i mimo tematicky zaměřené kampaně. Institucionální podpora přináší možnost rozvoje programů a projektů. Náš veřejný závazek naplňujeme v dílčích oblastech pomoci, a to hlavně vůči jednotlivcům, kteří nemají na růžích ustláno. 
Není tajemstvím, že změny k lepšímu většinou nelze dělat rychle. 

Vzdělávání v našich kurzech bude opět připravované pro klienty, pro které je kolektivní vyučování překážkou ve vlastním vzdělávacím procesu. Snažíme se pomoci těm, kteří se nemohli pravidelně účastnit hodin vytvářením individuálního přístupu pro klienta podle jeho možností a schopností. Budeme se opět věnovat primárně klientům z Ukrajiny, kteří jsou zde již delší dobu plně integrovaní v České společnosti. Možnou překážkou v jejich rozvoji představuje nedokonalá znalost písemného a mluveného projevu. Tuto práci jsme přerušili po vypuknutí válečného konfliktu, kdy jsme se plně zapojili do humanitární pomoci přicházejícím uprchlíkům.

Humanitární aktivity a charitativní pomoc na Ukrajině je organizovaná společně s neformální skupinou „Boží milost“. Ležící babičku, dědečka, nebo ležící mentálně či fyzicky handicapované blízké, vždy někdo opatruje a naše společná pomoc je adresována hlavně pečujícím. Inkontinenční pomůcky pro ležící seniory a tělesně i mentálně postižené klienty rozdáváme především na venkově a také pro některé stacionární sociální služby v oblasti Podkarpatské Ukrajiny.

Naše členská základna a také síť sympatizantů a dobrovolníku se rozšiřuje. Do budoucna proto můžeme plánovat přípravu Dětských skupin. Rozšíříme naše zaměření na jednotlivce o menší skupiny. Dětské skupiny přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny. Díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti a usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětí v kolektivu.

Prostřednictvím Vašich darů, přispíváte k rozvoji Vita melior z. s. Vaše příspěvky využijeme převážně pro rozvoj organizace, přípravu nových projektů. Doplnění mezd zaměstnanců, které nejsou pokryté z projektů.

Děkujeme Vám za podporu. Víte o tom, že můžete přispívat i menší částkou, ale pravidelně? Jen spolu to zvládneme!
 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

At se vse dari.

Michal Votik

Vážíme si vaši práci.

Dárce