Spolek Političtí vězni.cz

http://www.retizkarna.cz tel.: 601 593 991 e-mail: tomas.bouska@politicalprisoners.eu


Spolek Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí. V současné době se snažíme o záchranu ruiny důlní převlékárny (tzv. Řetízkárny) v areálu bývalého dolu a lágru Rovnost u Jáchymova. Chceme budovu přetvořit v komunitní a vzdělávací centrum.

Aktuální projekty