Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

http://www.ambassadors.cz Phone: 732 147 847 Email: info@ambassadors.cz


Ambassadors Football je mezinárodní křesťanská fotbalová organizace. My jako její česká pobočka působíme od roku 1994. Hlavní náplní naší činnosti je organizace fotbalových týmů, pořádání turnajů, táborů, soustředění a dalších akcí. Sdružujeme také křesťanské trenéry, které školíme a pomáháme jim v jejich rozvoji. Spolupracujeme s fotbalovými kluby a křesťanskými církvemi. Při našich aktivitách dáváme zásadní důraz na jednotlivce a pozitivní změnu na základě křesťanských hodnot, které všem našim hráčům a účastníkům akcí předáváme. S každým pracujeme ve více rovinách - sportovní (fotbalové), osobnostní a duchovní. Ambassadors Football je také zakladatelem prvního křesťanského klubu Ambassadors FC Praha, který jsme založili v roce 2016. Týmy tohoto klubu se účastní oficiálních soutěží organizovaných Pražským fotbalovým svazem a dalšími subjekty. V roce 2022 má klub na 200 hráčů na různých místech v Praze.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz