Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

http://www.ambassadors.cz tel.: 732 147 847 e-mail: info@ambassadors.cz


Ambassadors Football je mezinárodní křesťanská fotbalová organizace. V České republice působíme od roku 1994. Hlavní náplní naší činnosti je organizace fotbalových týmů, pořádání turnajů, táborů, soustředění a dalších akcí. Sdružujeme křesťanské trenéry, které školíme a pomáháme jim v jejich rozvoji. Spolupracujeme s fotbalovými kluby a křesťanskými církvemi. Během našich aktivit klademe zásadní důraz na jednotlivce a pozitivní změnu na základě křesťanských hodnot, které všem našim hráčům a účastníkům akcí předáváme. S každým pracujeme na více rovinách - sportovní (fotbalové), osobnostní a duchovní. Ambassadors Football je zakladatelem prvního křesťanského klubu Ambassadors FC Praha, který funguje od roku 2016. Týmy tohoto klubu se účastní oficiálních soutěží organizovaných Pražským fotbalovým svazem a dalšími subjekty. V roce 2023 má klub na 250 hráčů na různých místech v Praze.

Ukončené projekty