Ambassadors Football Czech Republic, z. s.


Děti, mládež, rodina Sport a volný čas

Ambassadors - více než fotbal

Věděli jste, že se v Ambassadors věnujeme pravidelně 200 hráčům? A další přicházejí na jednorázové akce. Všichni tito lidé spolu s 25 vedoucími tvoří úžasné společenství plné skvělých zážitků a pozitivních životních změn. Všem těmto hráčům předáváme křesťanskou víru a hodnoty. Jde nám o každého jednotlivce a jeho fyzický (sportovní), duchovní i osobnostní rozvoj. Snažíme se především být tím nejlepším příkladem, proto klademe důraz i na rozvoj našich trenérů. Podpořte, prosíme, svým darem rozvoj naší služby a dejte příležitost dalším dětem a mladým lidem okusit jedinečnou atmosféru a zažít předávání křesťanství a jeho hodnot v bezpečném prostředí. V roce 2023 se chystáme přidat nové týmy, nabídnout místa novým hráčům a více jich pozvat na jednorázové akce. Povedeme také naše vedoucí, aby se rozvíjeli a tím měli ještě lepší vliv na své hráče. Bez vás to nedokážeme!

vybíráme od 24.11.2022

Prosíme, podpořte nás, každá částka pomáhá.

Děkujeme, že se stáváte našimi partnery ve službě dětem a mladým lidem.
372 820 Kč
vybráno 88 % z 425 000 Kč

přispělo

110 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Dnes jsme nadšení, že se po covidu mnohé daří

 • V našich týmech v Praze se věnujeme pravidelně 200 hráčům.
 • Dalším hráčům se věnujeme v rámci letního kempu a jednorázových akcí.
 • V letošním roce se do práce v Praze i jinde zapojilo 25 vedoucích ze 7 různých křesťanských církví.
 • Do klubu v Praze se mohl zapojit profesionální fotbalový trenér Tomáš Jeník, který hodně pozvedá naší fotbalovou úroveň a vede trenéry. Tomáš je zároveň upřímným křesťanem
 • Předsedou klubu se stal začínající právník Lukáš Kozák, který byl předtím v našich týmech 5 let dobrovolníkem.
 • Podílíme se na rozvoji služby na Slovensku, kterou jsme dříve pomohli založit. 
 • Již dva týmy (Muži a Starší žáci) našeho pražského klubu hrají v soutěžních zápasech. 
 • Mohli jsme zorganizovat úžasnou akci pro evropské vedoucí z České republiky, Anglie a Severního Irska v Praze.
 • Tým Starších žáků se z 18 hráčů rozrostl na 30. A jeho docházka i výkony se rapidně proměnily – z otloukánka se stal štikou ligy s vyrovnaným skóre 44:44 po 11 zápasech. Atmosféra v týmu je úžasná a hráči také dobře reagují na vedení trenérů a klubový program.
 • Posunem Jana Němečka na pozici ředitele se nám povedlo navázat na dlouholetou službu jeho předchůdce Ondřeje Mazaného, který vedl organizaci 15 let. Nyní máme dobře nastavené procesy a daří se nám přitahovat nové hráče i vedoucí.
 • Vedeme skupinu mladých hráčů, kteří se připravují na trenérskou dráhu. Probíráme společně fotbal, víru a věnujeme se s nimi i charakternímu rozvoji tak, aby mohli být skvělým příkladem pro své hráče. 

Stojíme ale před obrovskou finanční výzvou. Jak budeme Ambassadors financovat v roce 2023?

S odchodem Ondřeje Mazaného z pozice ředitele přicházíme o velkou část sponzorských peněz z USA, které na něj byly navázané. Proto hledáme nové cesty. V klubu Ambassadors FC Praha jsme se naučili čerpat granty od Národní sportovní agentury a prostřednictvím Pražského fotbalového svazu od hlavního města Prahy. Pracovníci mají své individuální dárce a podporují nás i některé církve. Jsme za všechny tolik vděční. Zároveň nám chybí ještě část financí ze segmentu sponzoringu od firem, na kterém pracujeme. Narážíme ale na to, že musíme být ještě o něco větší a známější, abychom na něj dosáhli.

Máme obrovskou motivaci v příštím roce pokračovat ve službě hráčům a dále ji rozvíjet. Bez vaší podpory to nedokážeme. 

V roce 2023 se chystáme

 • Stabilizovat klub Ambassadors FC Praha pod vedením Lukáše Kozáka a Tomáše Jeníka.
 • V klubu založit nový soutěžní tým, kdy se nyní skvěle fungující tým rozdělí na 2 kategorie – Starších žáků a Dorostu, který již bude moci být propojen s týmem Mužů. 
 • Při takovém rozvoji klubu by se počet hráčů, kterým se věnujeme po duchovní, herní i osobnostní stránce, mohl zvýšit na 230
 • Pokračovat v budování osobností trenérů a stavět před ně nové výzvy v jejich osobnostním i duchovním rozvoji. Dávat jim větší zodpovědnosti a umožnit jim zahraniční stáže. 
 • Pokračovat v podpoře služby na Slovensku.
 • Najít nové vedoucí a trenéry pro sezonu 2023/24.
 • Připravujeme letní kemp, kam chceme přivést celkem 60 hráčů
 • Být na každém tréninku, zápase i akci hráčům příkladem a předávat jim křesťanskou víru a hodnoty. 
 • Pokračovat v hledání vlastního fotbalového hřiště, které zůstává naším velikým snem. Momentálně komunikujeme s městkou částí Praha 12 o hřišti v Modřanech. Všichni nám říkají, že je to v Praze nereálné, ale my to nevzdáváme. 
 • Nadále rozvíjet kontakty na jiných místech po České republice, které dále povedou k založení dalšího klubu Ambassadors mimo Prahu
Prosíme, podpořte nás, žádná částka není příliš malá. Síla je právě v tom, že do veřejné kampaně se může zapojit hodně lidí menšími částkami, které dají dohromady celek.

Budeme vděční, když se stanete naším partnerem a součástí Ambassadors tím, že nás podpoříte.

Videa

Součástí všech našich aktivit jsou programy, skrze které hráčům předáváme křesťanské hodnoty. Hráčům se věnujeme také individuálně a jsme jim k dispozici. Hráči vědí, že trenéři jsou ochotní naslouchat všem jejich starostem a otázkám, které se liší výrazně podle věku. Každý hráč individuálně je pro nás důležitý. 
Připravili jsme pro vás také několik videí, kde můžete vidět, jak se cítí hráči v našich týmech, co na to říkají jejich rodiče, a jaké jsou vlastně křesťanské hodnoty, o kterých mluvíme. Na videu s hodnotami také můžete vidět záběry z některých našich akcí.Darováním na tento projekt pomůžete 

Tím, že nás podpoříte, nám umožníte pokračovat v naší činnosti a rozvíjet ji, a to hned v několika rovinách:

Rozvoj trenérů
Trenéři jsou pro nás klíčoví lidé, bez nichž bychom nemohli naši činnost vykonávat. Snažíme se o jejich maximální zapojení. Zajišťujeme pro ně trenérské licence, interní vzdělávání, ale také trenérské stáže v cizině. Současně probíhá i náš program pro mladé hráče, kteří se připravují na to stát se trenéry v rámci Ambassadors. Trenérům pomáháme růst fotbalově, osobnostně i duchovně. Víme totiž, že pokud nebudeme pracovat sami na sobě, nebudeme mít co předávat dál našim hráčům. 

Provoz a rozvoj Ambassadors FC Praha 
Jsme rádi, že máme funkční fotbalový klub, v rámci kterého se můžeme našim hráčům věnovat. Nemáme ale vlastní hřiště, které stále hledáme. Najít ho je ovšem téměř nemožná mise. Proto trénujeme na pronajatých hřištích, kde nás svazují zvedající se nájmy spojené s rostoucími cenami energií. Bojujeme také se snížením dotací na hráče ze strany státu. Chystáme vstup do soutěží s dalšími týmy, což přináší další výdaje. Máme obrovskou radost, když vidíme, jaký posun udělal tým Žáků za posledních několik měsíců. Hráči jsou nadšení a účast v týmu má pro ně velikou hodnotu. Svým darem podpoříte na 200 hráčů našeho klubu. 

Aktivity Ambassadors Football Czech Republic
Na práci našeho fotbalového klubu navazují další fotbalové aktivity, které jako organizace pořádáme a při kterých můžeme budovat charakter hráčů a zprostředkovávat jim křesťanskou víru. Jedná se o fotbalové kempy, fotbalové turnaje a mezinárodní akce. Atmosféra na akcích bývá úžasná a budující. 

Aktivity a rozvoj Ambassadors Football Slovakia
V minulých letech se práce Ambassadors rozšířila i na Slovensko, kde jsme ji pomáhali zakládat. Jsme velice vděční, že se Slovenská organizace osamostatnila. Jsme vděční za všechny, kteří naši práci podporují a uvědomujeme si důležitost všech darů pro chod naší organizace. Proto chceme sami podporovat rozvoj práce Ambassadors na dalších místech, především na Slovensku, kde momentálně fungují týmy pro dospělé ve dvou menších městech. 

Sociální programy 
Zájemcům o naše týmy a aktivity z řad sociálně znevýhodněných poskytujeme sociální stipendia. V tomto roce se jedná také o Ukrajince, kteří přišli z Ukrajiny v letošním roce a my jim mohli nabídnout místo v našich týmech. I je svým darem podpoříte.  

Děkujeme Vám za Váš dar, který nám umožní pokračovat v našem úsilí ve službě dětem a mladým lidem. Díky Vám jim můžeme vštěpovat životní hodnoty, které fotbal přesahují. Pomáháte nám přinášet do života našich hráčů pozitivní změnu. Děkujeme.

Víte, že fotbal může nabídnout mnohem víc, než jen pohyb a dobrý pocit ze hry?
Proto pro nás na našich trénincích není výkon na prvním místě. Věříme, že fotbal je především skvělým nástrojem pro charakterní rozvoj. Je pro nás prostředkem, díky kterému můžeme budovat hodnoty, zdravé vztahy a podporovat osobnostní růst každého hráče. A vy nám v tom můžete svým darem pomoci!

Sportoviště je cvičištěm pro život. Jak uznat chybu? Jak spolupracovat? Jak být pravdivý a ohleduplný? To vše se dá na hřišti naučit a my to naše hráče učíme. Učíme je překonávat překážky, překonávat sami sebe a zlepšovat se. Vedeme je k fair play, disciplíně a trpělivosti. Budujeme vztahy, přátelství a víru. Věříme totiž, že z ní všechny předchozí hodnoty vychází.

V Ambassadors sdružujeme vedoucí a trenéry, pro které není důležitý pouze sport, ale také každý hráč osobně. Naši trenéři vytváří přívětivé prostředí, které je základem pro dobrý kolektiv. Každému chtějí předat to nejlepší do hry i do života

Účast v našich týmech a aktivitách dává do života mnohem více než sportovní průpravu. Naším cílem je, aby naši hráči uplatňovali dovednosti a principy, které je učíme i mimo fotbalové hřiště. Chceme budovat zdravé a silné osobnosti, které pak mohou přinášet pozitivní změny do společnosti, které jsou součástí.

Darujte, prosíme, ještě dnes a staňte se těmi, kdo pomáhají pozitivně ovlivňovat mladou generaci.
 
„Trenér má během roku příležitost ovlivnit více životů, 
než mohou jiní po čas celého svého života."     
                                                                     Billy Graham 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Děkujeme za vaši aktivitu a ať se dále daří.

Petr Hobza

Fandíme vám!

Dárce

At´se dílo zdaří!

Anna Dostálová
1 000 Kč

Ať se vam s Božím pozehnanim daří! S vděčnosti a poděkováním za mého syna Maxima Filisteina,a vašeho byvaleho zaka
Silvie Chytrá Dratvová

Silvie Chytrá Dratvova
100 Kč

Góly dávej, hrajem se ctí!

Jakub Voldřich
500 Kč

Amata a Simik mě inspirovali svým kapesným. Máme teď málo, a tak alespoň par korun sme přispěli k předchozím 300 Kč. Ať vám Bůh zehna ve vaší práci. Eva a Mila

Eva Dvořáková
200 Kč

God bless you 😊

Petra Hanušová
300 Kč

Srdečné díky za vaši skvělou práci.

Radka Maršnerová

#jarojenaše

Dárce

Díky kluci za vaši práci!

Daniel Blažek