Koridor UA z. s.

https://koridorua.cz tel.: +420 736 415 655 e-mail: info@koridorua.cz


Organizace Koridor UA je mladá česká organizace působící v Ukrajině, která umožňuje a ulehčuje ostatním organizacím přístup do ukrajinského prostředí. Svoji činnost zakládáme na dobrovolnictví! Z neformálního dobrovolnictví a rychlé aktivizace naší skupiny se stává profesionální a velice žádaná pomoc, která propojuje desítky organizací a nemocnic, dárce a příjemce pomoci v Čechách, na Slovensku a v Ukrajině. Součástí naší práce je každodenní kontakt s válkou, kontinuální výzkum potřeb a navazující rozvojové projekty pro podporu místní komunity. To vše se odehrává současně, během probíhající války, kdy přetrvává hrozba raketových útoků. Bohužel na všechno si lze zvyknout, zejména pokud se to stane vaší denní realitou. V těchto těžkých časech jsou naše životy a naše budoucnost závislé na těch nejnepravděpodobnějších skutcích, které se však na Ukrajině dějí s železnou pravidelností. Říkáme jim “malá hrdinství". Lidé si je prokazují navzájem právě tam, kde přichází největší utrpení. Je to prostředí, které navzdory značné materiální devastaci a všem rizikům s tím spojeným zůstává naprosto lidské.

Aktuální projekty