Hnízdo Beskydy z.s.

http://www.vlesedu.cz Phone: 724 360 333 Email: dagmar.stodulkova@vlesedu.cz


Vznikli jsme před léty jako malé sdružení rodičů, které chce své děti vzdělávat tak, aby k němu neztratily lásku, aby se učily na čerstvém vzduchu, uměly komunikovat a byly připravené obstát ve velkém světě. Dlouho jsme hledali místo, kde bychom zakotvili a mohli zároveň naplnit i naše další poslání: Chceme šířit osvětu alternativním způsobům vzdělávání. Chceme se aktivně podílet na tvorbě veřejného prostoru.

Current projects