Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

https://www.dobramesta.cz/ tel.: +420 602 503 617 e-mail: info@dobramesta.cz , info@desettisickroku.cz


Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace. Zaměřujeme se na otázky spojené s městskou a regionální dopravou a mobilitou.

Aktuální projekty

Ukončené projekty