Hnutí DUHA - Sedmá generace

https://sedmagenerace.cz/ tel.: 776 643 487 e-mail: sgenerace@hnutiduha.cz


Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz