Hnutí DUHA - Sedmá generace

https://sedmagenerace.cz/ Phone: 721 767 916 Email: sgenerace@hnutiduha.cz


Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz