Nová Trojka, z. s.

http://www.nova-trojka.cz tel.: 222 589 404 e-mail: martina.rouckova@novatrojka.cz


ROZVOJ KOMUNITY Pořádáme kulturní i tradiční akce pro širokou veřejnost, spolupracujeme s dalšími organizacemi nejen z Prahy 3 a podílíme se na tvorbě a realizaci rodinné politiky. ROZVOJ A PODPORA RODIN Život v rodině někdy přináší i nesnáze a těžká rozhodnutí. Klientům nabízíme prostřednictvím preventivních a aktivizačních programů a poradenství pomocnou ruku. ROZVOJ JEDNOTLIVCŮ Víme, že každý z nás je jiný, proto je naše nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a dospělé včetně seniorů velmi široká. PODPORA A AKTIVNÍ REALIZACE DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolnictví přináší rodičům nebo seniorům sociální kontakty, ze kterých byli vytrženi, a nabízí jim seberealizaci. Díky dobrovolnictví vznikají nová přátelství. PODPORA SOCIÁLNĚ ČI JINAK OHROŽENÝCH SKUPIN Integrace znevýhodněných jedinců či rodin do běžné komunity je důležitou součástí naší filozofie.

Aktuální projekty

Ukončené projekty