Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov

http://facebook.com/kpsmichov Phone: 772 723 050 Email: kpsmichov@gmail.com


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov je nestátní neziskovou organizací, konkrétně církevní právnickou osobou podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Ve svém sídle a jeho okolí provozuje činnosti duchovního, komunitního a kulturního charakteru. Je místem setkávání obyvatel Smíchova různých sociálních vrstev a původu, včetně osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Vizí sboru je – v dnešní době nových možností, vzájemného odcizení, sociálního vyloučení, nejistoty a duchovního hledání – nezištně otevírat prostory a společenství všem lidem bez rozdílu víry, věku, sociální situace nebo etnického původu a komunikovat současnému člověku hodnoty úcty, důvěry a lásky k rozvoji vzájemné podpory jednotlivců, rodin a skupin různých generací.

Current projects