Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov


Culture, Art and History Socially Disadvantaged Groups

Community Space Smíchov

Help us to give back hope, joy and a constructive perspective to the Smíchov's society. The Smíchov Community Space is a multifunctional place built with the vision to share and give. We want to support mothers with children in unfavorable social situations, seniors and members of ethnic minorities, including people from different sociocultural backgrounds, immigrants and asylum seekers in our area. Thanks to the grant Operational Program Pole of Growth Prague 5 and the assistance of the Church of CCE and MC Prague 5, we received part of the needful funds, so that KPS could be founded and serve the local society. However, we still need your support to be able to fully implement the project. Your donations will enable to finalize the project in four areas: 1. INTERIOR RECONSTRUCTION 2. PURCHASE OF EQUIPMENT 3. ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CAFE 4. HONORARIUMS FOR EXTERNAL GUESTS More on FB / kpsmichov

we started on 2021-08-30
€33

supported by

2 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
V září 2021 jsme v evangelickém kostele ČCE na Smíchově otevřeli Komunitní prostor. Jsme multifunkční platforma, již sdílíme s lokální komunitou.

Díky grantu Operační program pól růstu Praha 5, podpory ze strany církve ČCE a MČ Praha 5 se nám podařilo získat část financí, aby KPS mohlo vzniknout a sloužit lokální společnosti. Stále však potřebujeme Vaší pomoc, abychom mohli projekt plně realizovat.

Podpora tohoto projektu je podporou sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Do cílové skupiny patří občané Smíchova a přilehlých částí městské části Praha 5, mezi nimi děti a mládež, senioři, členové etnických menšin, osoby a rodiny v nepříznivých životních situacích.

/KDO JSME/
Komunitní Prostor Smíchov
DECH – PŘÍBĚH – ČIN


Navazujeme na dosavadní činnost smíchovského sboru a od 1. 4. začínáme pestrý program rozdělený do kategorií Dech - Příběh - Čin. Můžete se těšit na široké spektrum kulturních, společenských či vzdělávacích aktivit. Nabízíme také finanční/sociální poradenství. Naším cílem je vytvořit platformu pro dobrý sousedsky život - aktivizovat, inspirovat, vyživovat, pomáhat a propojit se s našimi sousedy. 
 
Komunitní prostor Smíchov je multifunkčním místem, které chceme sdílet se zdejšími lidmi. Podporujeme rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, seniory a příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů v naší oblasti. Svým působením se snažíme navrátit význam prostorám kostela, který v posledních letech chátral a navštěvovalo jej stále méně lidí.
 
“Komunita je způsob života. 
Komunitní prostor je prostor pro přivlastnění. Prostor, který můžu mít za vlastní a zároveň ho může mít za vlastní také někdo jiný. 
Hledám prostor pro experimentální tvorbu v sakrálním prostředí, pro vědomé zapojování současných umělců a jejich prostředků do liturgického dění a proměnu liturgického dění na takové, které odpovídá duchovním potřebám současného člověka. Chci se rozvíjet jako mystagog čili tvůrce rituálů: performativních her jako rituálů pro samotné účinkující. 
KPS je způsob, jak může současná evangelická církev nabídnout společnosti něco ze svého dědictví a pokladů a také se naopak něco od sekulární společnosti naučit.” 
Maroš Klačko - farář smíchovského sboru, iniciátor a mentor projektu.
 

 
K čemu potřebujeme Vaši pomoc? 
 
1. Dokončení rekonstrukce (rekonstrukce kůru, workshopového sálu a topení v části budovy).

Dobré zázemí je základ pro správné fungování projektu. Chceme vás zvát do multifunkčních a bezpečných prostor.
 
2. Zakoupení vybavení na jednotlivé dílny
(počítače pro děti a seniory, stoly a židle pro účastníky přednášek a poradenství, kancelářské a výtvarné potřeby, pomůcky pro divadelní a taneční workshopy jako míče, reproduktory, profesionální osvětlení na veřejné umělecko-vzdělávací prezentace).

Máme skvělý tým lidí s množstvím tvůrčích nápadu jak aktivovat, pomáhat a vzájemně se od sebe učit. Aby workshopy mohly probíhat, jak mají, potřebujeme adekvátní vybavení.
 
3. Mobilní kavárensky pult a jeho vybavení na akce indoor&outdoor
(kávovar, truhlářská práce).
 
Kavárna je magnetem pro společenský život a zázemím pro různé akce a diskuze – chceme, abyste se mohli u nás cítit komfortně a moct příjemně a kreativně trávit čas.
 
4. Honoráře pro externí hosty a fundraisera.
(Odborníci v oblasti sociální práce, práva, finanční gramotnosti, rozvojových aktivit i umění, kteří budou navštěvovat KP s cílem vést přednášky, workshopy, prezentace určené pro rozvoj a pomoc cílovým skupinám a realizaci KPS v plné šíři).

Cílem je obohatit kulturní a společensky život v lokalitě o zajímavý program dostupný široké veřejnosti, který bude otevírat nové perspektivy a reprezentovat naše hodnoty svobody, respektu a zodpovědnosti.
Máme prostředky na dvouletý provoz KPS, ale je naším přáním, aby se projekt rozvíjel dál a stal se platformou působení s dlouhodobou perspektivou. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže najít a získat finance do budoucna.

Náš tým:


Support this project even more and ask your friends to help Create campaign