Spolek ProART

http://www.proart-festival.cz tel.: 732 212 153 e-mail: proart@proart-festival.cz


Aktivity spolku ProART je možno rozdělit do tří směrů: činnost profesionálního souboru moderního a současného tance a divadla Company ProART na tuzemských i zahraničních scénách / organizace mezinárodního festivalu tance, zpěvu, herectví a fotografie - ProART Festivalu / odborné semináře mezinárodních lektorů v ČR a za hranicemi, rozhovory a setkávání s umělci a osobnostmi veřejného života, přednášky

Aktuální projekty