NoLog z.s.

https://nolog.cz e-mail: darujme@nolog.cz


Jsme aktivistický technologický kolektiv, který si klade za cíl podporovat všechny svobodně smýšlející jednotlivce, organizace a skupiny, usilující o společenskou změnu. Věříme, že antiautoritářské hnutí bude ve svých snahách úspěšné pouze pokud bude mít k dispozici bezpečné, nezávislé, nekomerční komunikační kanály a počítačové systémy. Proto jsme založili NoLog.cz – platformu, která nám slouží k budování takových struktur. Naše činnost není motivovaná ziskem, ale touhou přispět tím co umíme k vytváření lepšího světa tady a teď.

Aktuální projekty