HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

http://www.hostcz.org tel.: +420 272 656 031 e-mail: darujme@hostcz.org


Dokážete si představit svět plný dětského smíchu a spokojených rodičů? Je to o funkční rodině a bezpečném domácím prostředí. Každé dítě by mělo zažít štěstí, lásku a radost ve své rodině. Většina našich rodičů nezažila funkční rodinu. Nevědí, jak má taková rodina vypadat, často jen kopírují při výchově svoje vlastní zkušenosti z dětských let a dospívání, která prožili v dětských domovech, byli týráni, zanedbávání či svědky domácího násilí. Za minulý rok jsme pomohli 227 rodinám a 392 dětem. Většina klientů se k nám dostává v závažných situacích, kdy už hrozí, že dítě již nebude moct dále setrvat v rodině. Naše mámy dobrovolnice a terénní pracovnice docházejí dlouhodobě přímo do rodin a pomáhají jim řešit běžné denní činnosti – pomáhají s rodinným rozpočtem, starostí o kojence, jak si s dětmi obyčejně hrát a sladit funkční rodinu. Základním kamenem spolupráce je pomoc zkušeného rodiče méně zkušenému k tomu, aby se podařilo přetnout začarovaný kruh „nešťastný rodič – nešťastné dítě“. V České republice stále vyrůstá v institucích skoro 7 tisíc dětí. Často jsou děti odebírány z biologických rodin proto, že rodiče netuší, jak se správně o děti postarat, nemají stabilní bydlení nebo jsou ve finanční tísni. To by bylo dobré změnit. Myslíme si, že lepší než proklínat temnotu, je zapálit svíčku. Pomozte najít znovu cestu rodičům ke svým dětem. Pomáháme profesionálně, s respektem a s láskou už 19 let. HOST. "Provázíme děti a rodiče na jejich cestě k radosti, lásce a štěstí."

Aktuální projekty

Ukončené projekty