HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

http://www.hostcz.org tel.: +420 272 656 031 e-mail: darujme@hostcz.org


Jaké jste měli dětství? Hezké, obyčejné, nešťastné? Cítili jste se milováni a v bezpečí? Učili Vás v rodině plavat, jezdit na kole, chodili jste do kroužků nebo jezdili na výlety? Děti i rodiče, se kterými pracujeme a kterým pomáháme už 19 let, takové štěstí nemají. Je těžké předávat lásku, jistotu a hranice, když jste je jako děti nepoznali. Matky a otcové našich dětských klientů často svá dětská léta a dospívání prožili v dětských domovech, byli týráni, zanedbáváni, svědky násilí. V České republice vyrůstá v institucích skoro 7 tisíc dětí. Často jsou děti odebírány z biologických rodin proto, že rodiče netuší, jak se správně o děti postarat, nemají stabilní bydlení nebo jsou ve finanční tísni. To chceme změnit. Věříme, že cestou ze začarovaného kruhu je pomoc zkušeného rodiče méně zkušenému, terénní práce a kvalitní psychoterapie. Zrovna tak rodiče učíme, jak sestavit funkční rozpočet, podporujeme je v jejich kompetencích anebo také radíme, jak si s dětmi zcela obyčejně hrát. Pomáháme profesionálně, s respektem a s láskou. HOST. "Provázíme děti a rodiče na jejich cestě k radosti, lásce a štěstí."

Aktuální projekty

Ukončené projekty