Centrum pro lidská práva a demokracii

http://www.centrumlidskaprava.cz e-mail: info@centrumlidskaprava.cz


Centrum pro lidská práva a demokracii je nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva a vývoj v oblasti demokracie v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis v češtině (Bulletin lidských práv), čtvrtletník v angličtině (V4 Human Rights Review) a zajišťuje informování o lidských právech mimo jiné prostřednictvím organizování odborných akcí pro studenty a odbornou i širší veřejnost.

Aktuální projekty