Anděl Strážný, z.ú.

http://www.andelstrazny.eu tel.: +420 778 746 080 e-mail: katerina.hlozna@andelstrazny.eu


Organizace Anděl Strážný poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče po celé České republice určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Naším cílem je zajistit klientům pocit jistoty a bezpečí při každodenním životě, doma i venku. Pomoci jim v krizových situacích (při pádu, zhoršení zdravotního stavu či jiné nepředvídané události), přispět k jejich soběstačnosti a umožnit jim trávit důstojný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí vlastní domácnosti. Princip služby - klient je vybaven monitorovacím zařízením, které je napojeno na nepřetržitý dispečink služby, kde pracují vyškolení pracovníci. Ti v reálném čase okamžitě vyhodnotí aktuální situaci a zajistí potřebnou pomoc. Zároveň klientům poskytujeme i možnost si s námi kdykoliv o čemkoliv popovídat, třeba i v noci, kdy nemohou spát a cítí se osamělí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty