Okamžik, z.ú.

http://www.okamzik.cz tel.: 775 290 055 e-mail: okamzik@okamzik.cz


Jsme nezisková organizace působící na území hl. města Prahy. Již dvaadvacátým rokem pomáháme lidem se zrakovým postižením při jejich začleňování do běžného života, a to prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb a dalších projektů. Jedná se např. o pomoc dobrovolníků nevidomým při různých činnostech, včetně jejich doprovázení, o odborné sociální poradenství a podporu při ztrátě zraku. Dále organizujeme pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a v rámci našeho Centra aktivního života pořádáme pro lidi se zrakovým postižením jednorázové i pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity a poskytujeme jim individuální podporu.

Aktuální projekty