Caballinus z.s.

http://www.caballinus.cz tel.: +420 777 971 907 e-mail: tereza.honcu@caballinus.cz


Hlavní činností spolku je provozování hipoterapie, tj. léčebná metoda pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytujeme celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.

Aktuální projekty

Ukončené projekty