Caballinus z.s.


Lidé s postižením Zvířata

BEZ KONÍ TO PROSTĚ NEJDE...

"Empatičtí, kontaktní, klidní a zároveň nabití energií potřebnou pro terapie? To jsou naši koně! "Podpořte nás a přispějte k tomu, aby nám naši úžasní koně vydrželi v plné formě co nejdéle!

vybíráme od 23.2.2023

BEZ KONÍ TO PROSTĚ NEJDE...

Spolek Caballinus už dlouhá léta pomáhá především dětem (ale i dospělým klientům) s různými zdravotními diagnózami či specifickými potřebami. Pomáhá jim pomocí hiporehabilitačních metod co nejvíce rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Prosíme pojďte nás podpořit, abychom mohli pomáhat dál!
22 600 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
  • O projektu  
Vaše finanční příspěvky půjdou přímo na každodenní provoz stáje, potřebnou výbavu, trénink a vitamíny pro naše koně.

Empatičtí, kontaktní, klidní, ale přesto plní energie - takoví jsou naši koně! A abychom jim udrželi jejich úžasné vlastnosti co nejdéle, věnujeme jim lásku, péči a respekt. Naši koně jsou srdcem terapie a proto jim musíme poskytnout veškerou podporu, kterou potřebují.

Příprava koní pro hiporehabilitaci je nádherná, ale zároveň i náročná a nikdy nekončící. Vyžaduje vlídné zacházení, trénink, péči fyzioterapeutů, veterinární dohled, kvalitní krmení a dostatek vitamínů, aby zůstali zdraví a šťastní.

Vaší podporou přispíváte k tomu, aby všechno probíhalo hladce! Za to vám upřímně děkujeme!"


  • Pomozte nám pomáhat nejen dětem 
Caballinus poskytuje hiporehabilitační péči napříč generacemi. Pomáháme miminkům, větším dětem i seniorům v paliativní péči v rámci kontaktní terapie. Pracujeme s klienty s různými diagnózami, např. DMO, kombinované vady, genetické syndromy, poruchy autistického spektra a jiné. Naší práci jsme postavili na tom, že k největšímu pozitivnímu přinosu a zlepšení dochází při intenzivní terapii, tj. na intenzivních pobytech a víkendech, kterých se většinou účastní celá rodina. 

  • Proč pomáhat právě nám? 
Jsme profesionálové….fyzioterapeuti i trenéři koní. Máme dlouholeté zkušenosti a praxi, vzděláváme sebe i jiné doma i v zahraničí, máme statut výukového střediska udělený Českou hiporehabilitační společností.
Jen v loňském roce jsme provedli vice než 3000 hipoterapií pro 165 klientů.
Budujeme nové bezbarierové zázemí pro nás a naše klienty.


  • Skutečností je, že celkové náklady přesahují více než 40% částky, kterou účtujeme většině našich klientů. Abychom zajistily dostupnost dotované ceny terapie i pro ty, kteří by si ji nemohli dovolit, intenzivně pracujeme celý rok. Podáváme žádosti o finanční podporu u nadací a firem, abychom mohly nadále poskytovat potřebnou péči a terapie našim klientům."
  • Podívejte se na naše webové stránky  www.caballinus.cz  a prožívejte s námi příběhy rodin a koní, jež spolu spojuje dlouhodobé přátelství.
  • Pokračujeme v projektu. „Kontaktní terapie pro pacienty paliativní péče“ v Nemocnici milosrdných sester Karla Boromějského pod Petřínem. Tato činnost je pro nás další srdeční a smysluplnou aktivitou. 
Podívejte se jak to probíhá…..  •  Už druhým rokem jedeme kontaktní terapii pro děti NIP ( následná intenzivní péče) v Nemocnici Hořovice


  • Náš patron a uživatel hipoterapie Martin Zach k tomu říká: 
,,S Caballinem jezdím již 10 let a je to pro mě nejlepší rehabilitace a trénink zároveň. Na koni zapojím téměř celé tělo, a to při žádném jiném cvičení nelze. Opravdu mi to pomáhá."
 Naše patronka Eva Adamczyková (Samková) nás podporuje již několik let a je si vědoma jak je rehabilitace důležitá a naše klienty doprovází intenzivně po celý život. “Hipoterapie je skvělá forma fyzioterapie” říká.  • Příběhy našich klientů
,,Od narození trpí vzácnou svalovou dystrofií, nikdy nelezl, nechodil, ani se sám nepostaví. Na pomoci rodičů či ostatních je závislý 24 hodin denně. K hipoterapii se Adámek dostal před 3 lety jako doplněk ke každodenní fyzioterapii a zamiloval se do ní. Je to psychická a fyzická léčebná metoda, při které zapojuje svaly, které by sám v životě nezapojil, ale které jsou pro něj nesmírně důležité. V leže na hřbetu oblíbeného Gatsbyho zatíná svaly, zvedá hlavu s pomocí a maká jako zdravý člověk v posilovně. Navíc, když se ke konci hodiny dostane do sedu, učí se stabilitě a rovnováze - miluje ten rozhled z koňského hřbetu a pocit, že sedí a jede jako ostatní zdravé děti. V tu chvíli jsou koně jediní, kdo mu můžou alespoň na chvíli darovat "nové nohy” a umožnit mu se dostat do míst, kam se dosud nepodíval.”    Klára s Adámkem

,,Valinka se narodila s kvadruparetickou formou DMO, která patří k těm nejzávažnějším. Využívá invalidní vozík, na svých nožičkách se udrží pouze s oporou a velkou dávkou úsilí. Tahle věčně usměvavá 9letá slečna koně miluje. Vzhledem ke spasticitě - zvýšenému svalovému napětí, jsou to právě oni, kteří jí s tímto problémem pomáhají a na  jejichž hřbetě se dokáže tato statečná slečna dostatečně uvolnit. Navíc je prokázáno, že koně zlepšují také schopnost učit se, čehož je Valinka zdárným příkladem. Největším přínosem je hlavně psychika, neboť jak už bylo řečeno, koně má ráda a je na nich neskutečně šťastná, a co víc si člověk v danou chvíli může přát…"     Simona s Valinkou


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Za novomanžele Hejdukovy

Ciencialovi
5 000 Kč