Caballinus z.s.


Lidé s postižením Zvířata

Bez louží a bezpečněji !

Jsme tu pro děti, které to nemají úplně snadné, abychom jim poskytli intenzivní terapii a zlepšili možnosti jejich pohybu. Ale počasí nám někdy nepřeje...

vybíráme od 2.7.2023

Bez louží a bezpečněji !

Spolek Caballinus už dlouhá léta pomáhá především dětem (ale i dospělým klientům) s různými zdravotními diagnózami či specifickými potřebami. Pomáhá jim pomocí hiporehabilitačních metod co nejvíce rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Prosíme pojďte nás podpořit, abychom mohli pomáhat dál!
92 400 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Proměňujeme dětské životy prostřednictvím hipoterapie! Přidáte se k nám?

Jsme tu pro děti, které to nemají úplně snadné, abychom jim poskytli intenzivní terapii a zlepšili možnosti jejich pohybu. Ale počasí nám někdy nepřeje...

Připojte se k našemu projektu a pomozte nám vybudovat prostor, ve kterém děti budou moci růst a rozvíjet se. Naší konečnou vizí je plachtová krytá hala, která by zajistila plynulý a příjemný chod terapie během celého roku a za každého počasí. Tato meta je však zatím vysoko a v mlze, ale my to nevzdáváme a rádi bychom vizi popostrčili do fáze „děje se!“.

Krokem číslo jedna je tedy úprava terénu jízdárny a jeho pokrytí vhodným materiálem. 

Přidejte se k nám a buďte součástí našeho příběhu.

S vaší pomocí můžeme udělat další velký krok. 

Děkujeme vám za podporu a za váš srdečný příspěvek pro naše malé „jezdce“.

S úctou,

Tereza Honců, zakladatelka spolku Caballinus z. s.


  • Pomozte nám pomáhat nejen dětem 
Caballinus poskytuje hiporehabilitační péči napříč generacemi. Pomáháme miminkům, větším dětem i seniorům v paliativní péči v rámci kontaktní terapie. Pracujeme s klienty s různými diagnózami, např. DMO, kombinované vady, genetické syndromy, poruchy autistického spektra a jiné. Naší práci jsme postavili na tom, že k největšímu pozitivnímu přinosu a zlepšení dochází při intenzivní terapii, tj. na intenzivních pobytech a víkendech, kterých se většinou účastní celá rodina. 

  • Proč pomáhat právě nám? 
Jsme profesionálové….fyzioterapeuti i trenéři koní. Máme dlouholeté zkušenosti a praxi, vzděláváme sebe i jiné doma i v zahraničí, máme statut výukového střediska udělený Českou hiporehabilitační společností.
Jen v loňském roce jsme provedli 3250 hipoterapií pro 175 klientů.
Budujeme nové bezbarierové zázemí pro nás a naše klienty.


  • Naše činnost je ze 40% finančně podporována z darů firem, nadací, grantů a od individuálních dárců. 60% financí mají na svých bedrech koně a jejich práce pro klienty.

  • Podívejte se na naše webové stránky  www.caballinus.cz  a prožívejte s námi příběhy rodin a koní, jež spolu spojuje dlouhodobé přátelství.

  • Pokračujeme v projektu. „Kontaktní terapie pro pacienty paliativní péče“ v Nemocnici milosrdných sester Karla Boromějského pod Petřínem. Tato činnost je pro nás další srdeční a smysluplnou aktivitou. 
Podívejte se jak to probíhá…..  •  Rozběhli jsme tento rok kontaktní terapii pro děti NIP ( následná intenzivní péče) v Nemocnici Hořovice
Podívejte se na reportáž....     
  • Náš patron a uživatel hipoterapie Martin Zach k tomu říká: 
,,S Caballinem jezdím již 9 let a je to pro mě nejlepší rehabilitace a trénink zároveň. Na koni zapojím téměř celé tělo, a to při žádném jiném cvičení nelze. Opravdu mi to pomáhá."

 Naše patronka Eva Adamczyková (Samková) nás podporuje již několik let a je si vědoma jak je rehabilitace důležitá a naše klienty doprovází intenzivně po celý život. “Hipoterapie je skvělá forma fyzioterapie” říká.

  • Příběhy našich klientů
,,Od narození trpí vzácnou svalovou dystrofií, nikdy nelezl, nechodil, ani se sám nepostaví. Na pomoci rodičů či ostatních je závislý 24 hodin denně. K hipoterapii se Adámek dostal před 3 lety jako doplněk ke každodenní fyzioterapii a zamiloval se do ní. Je to psychická a fyzická léčebná metoda, při které zapojuje svaly, které by sám v životě nezapojil, ale které jsou pro něj nesmírně důležité. V leže na hřbetu oblíbeného Gatsbyho zatíná svaly, zvedá hlavu s pomocí a maká jako zdravý člověk v posilovně. Navíc, když se ke konci hodiny dostane do sedu, učí se stabilitě a rovnováze - miluje ten rozhled z koňského hřbetu a pocit, že sedí a jede jako ostatní zdravé děti. V tu chvíli jsou koně jediní, kdo mu můžou alespoň na chvíli darovat "nové nohy” a umožnit mu se dostat do míst, kam se dosud nepodíval.”    Klára s Adámkem

,,Valinka se narodila s kvadruparetickou formou DMO, která patří k těm nejzávažnějším. Využívá invalidní vozík, na svých nožičkách se udrží pouze s oporou a velkou dávkou úsilí. Tahle věčně usměvavá 9letá slečna koně miluje. Vzhledem ke spasticitě - zvýšenému svalovému napětí, jsou to právě oni, kteří jí s tímto problémem pomáhají a na  jejichž hřbetě se dokáže tato statečná slečna dostatečně uvolnit. Navíc je prokázáno, že koně zlepšují také schopnost učit se, čehož je Valinka zdárným příkladem. Největším přínosem je hlavně psychika, neboť jak už bylo řečeno, koně má ráda a je na nich neskutečně šťastná, a co víc si člověk v danou chvíli může přát…"     Simona s Valinkou


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

:-)

Kateřina Morávková
1 000 Kč

Už se moc těším na nový povrh !
Sára )

Lucie Chybová
10 000 Kč

Děkuji za úžasné zpestření posledních dnů naší mámy na paliativní péči v Nemocnici pod Petřínem.

Lenka Zounková
5 000 Kč